Kdo jsme

Lesní klub Pecka vznikl v roce 2021 z iniciativy rodičů z Velké Bíteše a okolí. Věnujeme se primárně předškolnímu vzdělávání dětí. Prožíváme s dětmi rok v přírodě a v souladu s ní. Naše děti mohou být „pecky“, kterým umožňujeme se rozvíjet a růst s nadějí, že dospějí v silné zodpovědné osobnosti.

Pecka provozuje také klubík Pecičku, která je určena dětem ve věku 1-3 roky a jejich rodičům. Pecičku navštěvují děti s maminkami a společně se účastní programu. Když děti odrostou, mohou, ale nemusí, pokračovat už samy do Pecky.

Lesní klub Pecka organizuje společenské akce a slavnosti, často ve spolupráci se Základní školou Lípa, která na Pecku navazuje.

V neposlední řadě pořádá Pecka v létě příměstské tábory pro děti.