Postup přijetí a dokumenty

V případě, že máte zájem o docházku vašeho dítěte do lesního klubu Pecka, kontaktujte koordinátorku Zuzanu Dvořákovou Baksovou.

info@lk-pecka.cz, 774 564 440

Proběhne osobní schůzka s rodiči, abychom si vzájemně vyjasnili představy, možnosti a očekávání. Pokud jsme společně v souladu, pak rodič vyplní Přihlášku k předškolní docházce LK Pecka a dostane k prostudování Provozní řád. Rodič může využít návštěvního dopoledne ve školce.

Pro přijetí dítěte, ale vlastně celé rodiny, do LK Pecka, je důležité souznění s filozofií školky a souhlas s Provozním řádem. Na základě Přihlášky k předškolní docházce LK Pecka (zdravotní specifika) pedagogický tým vyhodnotí, zda je schopen pečovat o dítě. Pak teprve rodič podepisuje Smlouvu o poskytování programu.